hvem er Årets DigIT Kvinne 2013 i Trøndelag?

Årets DigIT Kvinne 2013 er:

En foregangskvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:

enten utvikling av ny teknologi

…eller ny utnyttelse av eksisterende teknologi

…eller nye digitale konsepter

…eller ny digital kommunikasjon

…eller ?
mer her send forslag til meg letizia@idi.ntnu.no eller gjennom nettsiden før 22.02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s