Play Room@idintnu @ntnu – visions and inspiration

Studenter beskrivelse av visjonen for rommet:

Vi foreslår at man bruker de to rommene til høyre for datamuseet til å lage et åpen sone for innovasjon og utvikling. Denne sonen vil gagne både nåværende studenter, og rekrutering. Vi ser for oss at sonen kan inkludere ting som 3D-printere, forskjellige mobile devicer som kan brukes til testing / visning av hva NTNU har gjort (funrun, wordfeud mm.), LEGO mindstorms, Arduiner, Raspberry Pi’s, 3D-scannere, rett og slett et sted som muliggjør at nåværende studenter kan slippe løs sin kreativitet, og en sone som kan hjelpe kommende studenter til å skjønne potensialet ved å studere Datateknikk eller Informatikk.

Here a list of inspiration sources:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s