Category Archives: life

Velkommen til IDI – og gratulerer med et klokt studievalg

Velkommen til IDI – og gratulerer med et klokt studievalg.

Kompetanseutvikling går ikke like raskt som den teknologiske utvikling. Derfor er vi nå i en paradoksal situasjon; selv om millioner av europeere for tiden står uten jobb, har bedrifter og forvaltninger store vanskeligheter med å finne dyktige eksperter innen digital teknologi. Som et resultat av dette, kan det i 2020 være opp til 825 000 ledige stillinger i Europa for fagfolk innen IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

IDI – Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, er et av NTNU’s institutter – faktisk et av de største og mest vellykkete når man ser på antall søkere, antall uteksaminerte kandidater samt antall forskningsprosjekter og omfang på forskningsmidler.

IDI har to mål som er like viktige. Det ene er utdanning av gode og krevende studenter – som bare fortjener det beste. Og det andre er forskning i samarbeid med europeiske og globale aktører innen andre forskningsinstitusjoner og industribedrifter.

Det er en utrolig spennende og krevende jobb vi på IDI har. Vi er således avhengige av god og hyggelig kommunikasjon med våre samarbeidspartnere – og ikke minst med dere studenter. Vi er også avhengige av å like og være glad i ikke bare IT, men også de vi jobber sammen med og dere studenter.

Igjen, velkommen til IDI – vi ønsker dere hjertelig til lykke og alt godt de neste fem årene.

@takk til Mads Nygård som jeg samarbeidet med her

  • Master datateknologi 164 studenter
  • Bachelor Informatikk 178 studenter
  • Datateknologi, 2-årig 26 studenter
  • Master Informatikk 65 studenter

Kodeløypa – 💓prosjekt vårt- IKT for ungdom ‏@IKTNorge @Aftenposten @adressa @Udir @ntnu

vennligst hjelp oss å spre video og tiltrekke ungdom til programmering og kunst

Video skal tiltrekke ungdomsskoleelever til NTNU for å lære programmering

NTNU ønsker å øke interessen for programmering blant ungdomsskoleelever og spesielt overfor jenter, og har produsert en video for å tiltrekke ungdomsskoleelever i Nord- og Sør-Trøndelag til en dags workshop på NTNU. I løpet av seks timer får elevene prøvd seg på å programmere kunst-roboter og lære å lage sitt eget dataspill. Elevene blir veiledet av superengasjerte og kunnskapsrike datastudenter. Interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet tillegges vekt.

Workshopen baserer seg på mange års forskning på kreativitet, kunst og programmering ved NTNU.

Prosjektet har fått navnet Kodeløypa og gjennomføres for første gang høsten 2015.

Filmen kan ses her: <https://vimeo.com/newson/review/121512769/60e06ad546>

Vi kan stille intervjuobjekter til rådighet.

Bilder er vedlagt. Også bilder av tilbakemeldinger fra elever som var med på piloten høsten 2014.

Både bilder og videoen kan benyttes av NRK. For flere bilder: <https://kodeloypa.wordpress.com/>

Dere er velkommen til NTNU for å ta kunst-robotene nærmere 

#reading #fusjon how do we translate “fag” and “disiplin”?

I read Karitas as paper book that I borrow from one of my nabour. I listen to Vita by Milena Mazzucco on audible in Italian, fantastic. I also read carefully the documents of NTNU’s merge. I struggle to translate into English and Italian and into my mind the Norwegian notion of “fag” and “disiplin”. I asked one of the few professors at IDI today, he did not have an answer either.

And is computer science a “fag” or a “disiplin”? May be both. Help!

R like Roberto – B like Bessaker or Barcelona

Today Roberto took bus number 350 to Vikvatten. He will visit his friend in Bessaker. When he asked for a ticket to Vikvatten the bus driver asks us “where it is? vi skal bytte sjafør sjø!”. I was impressed over Roberto who was not stressed at all to start a 3.5 bus trip with antibiotics in his bag and a bus driver who does not know the destination.
Pictures taken in Hanskemakerbakken with view on beautiful house and in Barcelona a few days ago.
wpid-2015-07-17_10.22.33.jpg

#reply I Rizzante

Un giorno di luglio di pioggia Scandinava. Dentro il dipartimento siamo quattro gatti. Finalmente una giornata per studiare, le Communication of ACM sul tavolo, google e youtube aperti. Voglio imparare di piu’ su Reply mi son detta spesso durante queste vacanze estive per me gia’ terminate. Vorrei scrivere un blog post su Tatiana Rizzante, vera donna leader nel mondo dell’informatica globale. Ma i click mi portano al presidente Mario Rizzante. L’articolo e’ vecchio di sei anni. Adesso il gruppo Reply di diependenti ne ha piu’ di 6000. Intuivo che non era un ex studente del Politecnico il presidente, ho percepito da quei pochi incontri che ha un’aura speciale. Non avrei mai intuito che e’ un ex operaio FIAT. E ora mi interessa ancora di piu’.

July in rainy Scandinavian. Within the department few persons. Finally a day to study. Communication of the ACM on the table, google and youtube open. I want to learn more about Reply I often said to myself during these summer holidays. I thought I should write a blog post aboutTatiana Rizzante, true global ICT female leader. But clicks lead me to President Mario Rizzante . The article is six years old . Now the Reply group has more than 6000 employees. I sensed that the President was not a former student of Politecnico di Torino, I perceived from the few meetings that he has a special aura . I would never have guessed that he is a former FIAT worker who started to work 16 years old. And now I am even more interested.

To be continued.

#detto Borte er bra men hjemme er best – Casa mia casa mia pur piccina che tu sia tu mi sembri una badia

“Borte er bra men hjemme er best” sa Roberto i natt i Barcelona. Det var for varmt for en nordboere.

In italiano si dice “Casa mia casa mia pur piccina che tu sia tu mi sembri una badia”. Almeno si diceva quasi 50 anni fa quando me lo insegno’ la mia nonna.