@UiTromso @ntnu Universitetet i Tromsø  tilbyr en ny master i Helseteknologi

Tidene nå viser at det vil bli enda mer bruk for teknologi i helsesektoren framover!  Institutt for Informatikk, ved Universitetet i Tromsø  tilbyr en ny master i Helseteknologi (Informatikk, sivilingeniør – master)

Tips dine venner, elever, barn, barnebarn, osv. om utdanningen innen fristen 15. april.

2020-01-19 11.24.42

Min rolle:

Siden 1. januar 2019 jobber jeg som professor  II ved universitetet i Tromsø. Det er veldig nyttig for meg fordi det ga meg muligheten til å forstå professor II rolle og importere den til IDUN-prosjektet. Det er veldig nyttig fordi jeg lærer mye av å samarbeide med gruppen til professor Gunnar Hartvigsen. Gunnar ble fort en ekstra mentor for meg. Og jeg liker Tromsø mer og mer, selv om jeg ikke har opplevd nordlys ennå.

I livet, det som er vanskelig å spille mange roller. Når jeg reklamerer for et tilbud fra Universitetet i Tromsø slik jeg gjør akkurat nå, har jeg lurt på om det er riktig med hensyn til min primære jobb ved NTNU. Jeg vurderer at det er riktig, jeg tror at sunn konkurranse mellom norske universiteter er nyttig. tilsvarende 5 åring Helseteknologi master finnes ikke på NTNU. NTNU har en erfaringsbaserte etterudanning i helseinformatikk. Masteren er 90 studiepoeng og retter seg mot folk som har en bachelor i helse eller IT, og minst to år relevant arbeidserfaring.

Se også bloggen til Professor Eirik Årsand

6 thoughts on “@UiTromso @ntnu Universitetet i Tromsø  tilbyr en ny master i Helseteknologi”

  1. Ntnu har en erfaringsbaserte etterudanning i helseinformatikk. Masteren er 90 studiepoeng og retter seg mot folk som har en bachelor i helse eller IT, og minst to år relevant arbeidserfaring. Så, nei, vi har ikke en lignende tilbudd.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s