Velkommen til IDI – og gratulerer med et klokt studievalg

Velkommen til IDI – og gratulerer med et klokt studievalg.

Kompetanseutvikling går ikke like raskt som den teknologiske utvikling. Derfor er vi nå i en paradoksal situasjon; selv om millioner av europeere for tiden står uten jobb, har bedrifter og forvaltninger store vanskeligheter med å finne dyktige eksperter innen digital teknologi. Som et resultat av dette, kan det i 2020 være opp til 825 000 ledige stillinger i Europa for fagfolk innen IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

IDI – Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, er et av NTNU’s institutter – faktisk et av de største og mest vellykkete når man ser på antall søkere, antall uteksaminerte kandidater samt antall forskningsprosjekter og omfang på forskningsmidler.

IDI har to mål som er like viktige. Det ene er utdanning av gode og krevende studenter – som bare fortjener det beste. Og det andre er forskning i samarbeid med europeiske og globale aktører innen andre forskningsinstitusjoner og industribedrifter.

Det er en utrolig spennende og krevende jobb vi på IDI har. Vi er således avhengige av god og hyggelig kommunikasjon med våre samarbeidspartnere – og ikke minst med dere studenter. Vi er også avhengige av å like og være glad i ikke bare IT, men også de vi jobber sammen med og dere studenter.

Igjen, velkommen til IDI – vi ønsker dere hjertelig til lykke og alt godt de neste fem årene.

@takk til Mads Nygård som jeg samarbeidet med her

  • Master datateknologi 164 studenter
  • Bachelor Informatikk 178 studenter
  • Datateknologi, 2-årig 26 studenter
  • Master Informatikk 65 studenter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s