Sommerjobb @ntnu #Kodeløypa #arduino #kunst #programmering

Mål med Kodeløypa:
La barn og unge oppleve at data, kunst og kreativitet hører sammen. La elever og lærere få kunnskap om sentrale begreper og grunnleggende ferdigheter i programmering og interaktivitet ved bruk av sensorer og aktuatorer slik at de kan forsette å eksperimentere med programmering på skolen.

De fire studentene skal kunne dokumentere kunstneriske ferdigheter og/eller programmering av sensorer. Datateknologi, informatikk, industriell design, arkitektur, og studenter fra Kunstakademiet oppfordres spesielt til å søke.

Start: Tidligst mulig og senest før slutten av juni 2014
Varighet: Seks uker.
Avlønning: Studenter som er ferdig med 4. årskurs eller avlagt 240 studiepoeng, samt godkjent S-blokk:
Ltr. 34, brutto månedslønn kr. 27.966,70, brutto timelønn: kr. 172,10.
Øvrige studenter: Ltr. 21 brutto månedslønn kr. 23.875,00, brutto timelønn kr. 146,90.
I tillegg kommer 12% feriepenger.

Mulighet til å jobbe som assistent i Kodeløypa høsten 2014.

Kontaktperson: Anders Christensen
Kontaktinfo: tlf 91897181, epost anders@idi.ntnu.no, kontor: IT-bygget rom 303

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s