IDI-ITEM Symposium 2013 @idintnu @ntnu @imefakultet

Velkommen til symposium. Jeg heter Letizia Jaccheri og er Instituttleder på Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) siden 1. August. Det er  tre store grupper  som er interessert i IDI og som IDI er interessert i:  de er studenter,  næringslivet, og andre internasjonale forskning institusjoner.

For å kunne utvikle oss er vi helt avhengige av dere er engasjerte. Takk for at dere er her, takk for at dere vil gi oss feedback og hjelpe IDI å bli enda bedre.

(skrevet uten ordbok)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s