Tag Archives: research

hvordan få til gode, smidige team? #TorgeirDingsøyr @sintef @ntnu

Today I am at SINTEF IKT to participate to a seminar about agile teams. The seminar is a cooperation between several research projects, among which Agile 2.0 (SINTEF Researcher and Adjunct Professor at IDI Torgeir Dingsøyr). There is an impressive participation by software companies (Stricos, Autronica, Spotify, SAP, Steria, Kantega) and researchers (see professor Monica Rolfsen).

All in all I am impressed by Torgeir Dingsøyr’s (and Nils B. Moe, Geir K. Hansen and Tor Fægri)  scientific work and organization abilities.

2015-11-16 13.26.102015-11-16 13.06.59

Bruxel life of a reviewer

Many of the norwegian men on the flight bru-osl reminds of Jens Stoltenberg. The Maroccan taxi driver looked different but familiar too. He understood I am Italian and he wanted to park in the airport garage e seguire Signora italiana dentro aereoporto. Bella Italia bella Roma diceva. I have been awake since 3.45 but everything is worth. Life is interesting.

Mission @HiGjovik @ntnu #art #technology started

I am inspired and happy after conversations with new colleagues at campus Gjøvik, thanks to everybody expecially Simon McCallum and Rune Hjelsvold

Article  http://www.hig.no/nyheter/kunst_og_teknologi

Kunst kommenterer verdenen vi lever i, en verden som i økende grad berøres av teknologiske verktøy og løsninger. Hvordan kan vi tenke rundt koblingen mellom fremtidens kunst og teknologi? Det var tema for torsdagens lunsjseminar.

Professor og instituttleder for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU, Maria Letizia Jaccheri og billedkunstner Frøydis Helene Frøsaker kom torsdag til Høgskolen i Gjøvik for å snakke om koblingen mellom kunst og teknologi. De gav spennende eksempler på bruk av teknologi i kunsten, og hvordan kunstuttrykk også kan integreres i teknologiske løsninger.

Som vert for arrangementet, Simon McCallum, påpekte innledningsvis, er teknologi også nødt til å handle om presentasjon av teknologien.

-Kunst og teknologi hører sammen, og har gjort det i flere hundre år, sa Frøsaker.

– Tidligere eksisterte ikke disse skillene mellom kunst og vitenskap, eller kunst og teknologi. I dag kan teknologi blant annet være en kanal for moderne kunst, men teknologien kan også dra nytte av kunsten, mente Frøsaker, og viste videre til at selv en tekniker kan tenke som en kunster, som Leonardo Da Vinci gjorde det under renessansen.

De to foredragsholderne viste et engasjert publikum hvordan koblingen mellom kunst og teknologi byr på utfordringer, men at de også kan dra nytte av hverandre.

Jaccheri, som har skrevet boken «Kjærlighet og computer» slo fast at vi trenger kunst og teknologi i forening for å forstå verden, for å forstå teknologien, for å forstå oss selv og for å oppnå mer – sammenkoblet kan både kunst og teknologi komme et steg videre.

-Det er mye bra som kan skje hvis vi jobber sammen og tenker i samme baner, også her på Gjøvik, sa Frøsaker.

Avslutningsvis fikk publikum mulighet til å diskutere mulighetene som ligger i koblingen mellom kunst og teknologi, og reflektere: hvordan kan og vil vi bruke kunst og teknologi sammen for å få en mer uttrykksfull campus – hva mener du?

Bilde: f.v.: Maria Letizia Jaccheri og Frøydis Helene Frøsaker

rektorbesøk 21.09 @idi @gunnarbovim

Today Gunnar Bovim visited IDI. Bovim suggested IDI should have “Kjærlighet og Computer” as name. I like it. But nobody answered my questions about my color choice for the four circles in the slide. Where did I steal the RGB of blue, red, yellow, and green?
rrr

rektor-besok-september-2015-b (ppt)

rektor-besok-september-2015-b (pdf)

Kjærlighet til IT og gleden ved å være sammen med studenter @ntnu en kort presentasjon av organiseringen ved IDI

This slideshow requires JavaScript.

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)
– ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)

Instituttstyre
Faglærermøtet – 38 faglærer
Ledergruppen – 5 grupper
Allmøte – 127 ansatte
Forskningsutvalget -ledet av nesteleder for forskning
Undervisningsutvalget – ledet av nesteleder for undervisning
++ EU og NFR prosjekter
++ Women in Computing Leardership program
++ KID nettverk

kl 12.45 – en kort presentasjon (ca 15 min) av:  Hvordan er organiseringen ved IDI? Hvorfor ble denne organiseringen valgt? Hva er erfaringene – hva fungerer bra med denne organiseringen, og hva oppleves eventuelt som utfordringer?
pictures @Kai T. Dragland
all omissions and mistakes @letiziajaccheri this is not an official presentation, http://www.ntnu.no/idi is the official one