Kjærlighet til IT og gleden ved å være sammen med studenter @ntnu en kort presentasjon av organiseringen ved IDI

This slideshow requires JavaScript.

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)
– ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)

Instituttstyre
Faglærermøtet – 38 faglærer
Ledergruppen – 5 grupper
Allmøte – 127 ansatte
Forskningsutvalget -ledet av nesteleder for forskning
Undervisningsutvalget – ledet av nesteleder for undervisning
++ EU og NFR prosjekter
++ Women in Computing Leardership program
++ KID nettverk

kl 12.45 – en kort presentasjon (ca 15 min) av:  Hvordan er organiseringen ved IDI? Hvorfor ble denne organiseringen valgt? Hva er erfaringene – hva fungerer bra med denne organiseringen, og hva oppleves eventuelt som utfordringer?
pictures @Kai T. Dragland
all omissions and mistakes @letiziajaccheri this is not an official presentation, http://www.ntnu.no/idi is the official one

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s