new semester – food come together @ntnu @imefakultet #matriculation #ceremony

On innsida there is:

Tirsdag 11. august er det igjen klart for immatrikulering av nye studenter. Etter at de fakultetsvise seremoniene er ferdig, inviteres alle ansatte ved IME til Rådsrommet (G144) i Elektrobygget for servering av enkel tapas med musserende drikke.

Ettersom seremoniene er ferdig til ulik tidspunkt, serveres maten i år kl 12.30 og det er bare å starte når maten er satt på bordet.

Tuesday August 11 is again ready for matriculation of new students. After the the ceremonies are finished, all IME staff is invite o Council room ( G144 ) in Elektrobygget for serving simple tapas with drinks.

food will be served at 12.30 – just start when food is put on the table.

The food was very good last year, even if I seldom eat so much as I talk too much. I hope to see many of IDI people, I would love to see the women of IDI/ITEM women network which I wish to be more and more visible and successful.

I enclose here the Norwegian text that encourages professors to participate to ceremonies. I do not translate it since most professors are more clever than me in Norwegian 🙂

Alle faglærerne ved IME-fakultetet oppfordres til å delta på fakultetets immatrikuleringsseremonier, som starter kl 12.00 tirsdag 11. aug. 2015.

Høytideligheten foregår følgende steder:

Realfag: Informatikk, Matematiske fag og lektorutdanning i realfag: EL5
Oppmøte kursrommet Elektro EL21 (G-108)

Siving: Datateknologi, Kommunikasjonsteknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kybernetikk og robotikk: F1
Oppmøte i gangen på samme nivå som inngangen til auditoriet, dvs i gangen innenfor døra til venstre lengst inn i vestibylen utenfor F1

Siving: Energi og miljø: KJL1
Oppmøte utenfor auditoriet

IMEs 2-årige internasjonale masterprogrammer: EL6
Oppmøte Rådsrommet G144

. Faglærerne møter senest kl 11.50 som angitt over
. Lærerne marsjerer på signal på rekke inn i auditoriet og inntar sine plasser
. Taler
. Kunstnerisk
. Taler sier noen avsluttende ord og forlater lokalet etterfulgt av lærerstaben

Vi forutsetter at alle faglærere som ikke har gyldig frafall, møter opp. Det er viktig at det er noen til stede for alle studieprogrammer. Pent antrekk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s