KID Styre Møte @idintnu

KID Næringslivsnettverket KiD (Kommunikasjons-, informasjons- og Datateknologi)

Olav Folkestad BEKK

Torstein Heggebø Nordic Semiconductor ASA

Arne Quist Christensen Telenor

Lars Hovind IBM

Geir Harald Vale Accenture

Geir Øien IME

Letizia Jaccheri IDI

Harald Øverby ITEM

Vilde Kristine Grav Online

Sindre Berg Abakus

koordinator: Jon Kummen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s