tale til utmatrikulering – skrevet som man snakker @idintnu @ntnu

Dette er en gledelig dag. Det er en gledelig dag for hver av de studenter som er samlet her i dag. det er en gledelig dag for foreldre og venner. det er en en lykkelig dag for meg og hele institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap eller IDI som vi kaller den. jeg er så heldig å være instituttleder for et institutt som har visjonen kjærlighet til Informasjonsteknologi og gleden av å være sammen med studenter.

jeg har selv kjærlighet til informasjonsteknologi fordi IT bidrar til å  skape en verden som er mer åpen. vi vil vite mer om IT og derfor forsker om IT fordi det er vår plikt og vår glede til å skape mer kunnskap. dette fordi det er vår samfunnsoppdrag og fordi det er nødvendig for at NTNU skal være en forskninguniversitet. vi har gleden av å være sammen med studenter fordi det er studenter som er kilde til vår eksistens og vår virksomhet.

tenk så mye dere studenter har opplevd og så mye dere har skapt siden dere var første år studenter i 2009. i 2009 visste vi kapt hva en app er.  i 2009 hadde Facebook ca 12 millioner brukere og det er omtrent størrelsesorden av antall brukere til Alf Inges kahoot som  mange studenter har vært med å skapet. Spillet Fun Run, som våre idi studenter har skapt og som har blitt en stor suksess har  millioner aktive spillere. og listen er lang.

jeg har selv opplevd mange spennende bølger i IT utvikling men dere kommer til å skape og oppleve noe som vi som er deres lærere og deres foreldre generasjon ikke en gang kan forestille oss.
jeg er helt sikker at dere kommer til å gjøre fantastisk bra i arbeidslivet og i livet. husk at dere var blant norges flinkeste studenter da dere startet og er blant europas flinkeste master kandidater nå. jeg og alle som er i dette rommet er forferdelig stolte av dere. husk å være stolte selv. dyrk den gode følelse og den gode selv tillitt. og dyrk kjærlighet til IT og til å være sammen med smarte medstudenter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s