#Strategy dialogue conference Faculty of information technology and electrical engineering, @NTNU

Det er viktig å minne oss på at til og med akademikerne må forholde seg til tid (tempo!) og rom (kontor, campus, møtearealer). Det trenger ikke alltid å være en fordel å sitte på samme kontor og drive med de samme problemer/teknikker i årevis selv om dette kan noen ganger bringe gode resultater og høy sitering.

 

15 May 2017, 10:00 – 22:00 Venue: Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

09:30-10 Registrering og kaffe 10-10:30 Welcome and introduction to the conference, Dean Geir Øien

ca.10.30 – 13.15 Short plenary talks from external collaboration partners and downloadstakeholders

  • “Nasjonale kompetanse- og utdanningsbehov sett fra Abelias perspektiv”, Christine Korme, Abelia
  • “Omstillingsbehov, forskningsutfordringer og industrielle muligheter for Norge i lys av Det grønne skiftet”, Asgeir Sørensen, NTNU AMOS.
  • “Innovasjon og entreprenørskap for økt verdiskaping – erfaringer, utfordringer og råd til NTNU og IE fra den maritime kompetanseklyngen i Ålesundsregionen”, Kaj B. Westre, Norsk Maritimt Kompetansesenter
  • “Fremtidens transportsektor – teknologisk utvikling, forskningsutfordringer og kompetansebehov”, Erik Olsen, Statens Vegvesen
  • “Digitalisering – Nye muligheter for tradisjonell industri”,  Anngjerd Pleym, Siemens
  • “Hvilke styrker og svakheter har NTNUs og IEs utdanningstilbud i dag, og hva er de viktigste rådene for å fremme attraktivitet, kvalitet og relevans? En arbeidsgivers perspektiv”, Olav Folkestad, Bekk perspektiv”, Olav Folkestad, Bekk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s