Mi illumino di immenso

Jeg starter med et veldig kort dikt, på italiensk.

Navnet mitt er Letizia Jaccheri og jeg er instituttleder på dette instituttet.  Velkommen til IDI Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Dette er instituttet hvor studenter og professorer sammen har skapt et av de første søkemotor i verden i 90 tallet og mange andre oppfinnelse, ikke minst spillet Kahoot som har nådd en miliard brukere i disse dager.

Jeg har startet med et dikt fordi jeg tror at enhver arrangement må starte med kunst. Kunst, vitenskap og avanserte teknologi er for meg det samme, et forsøk å strekke seg mot noe større, å eksperimentere, å utvikle noe nytt, innovasjon. Kunst er sentralt for innovasjon.

Jeg har valgt dette diktet av Poet Ungaretti, fordi det er en eksperiment fra 1917 som har hatt stor suksess med sine 4 ord og som handler om lys og å bli en del av noe som er veldig stor – Dikt, min egen oversettelse og det jeg sier nå er på bloggen min letiziajaccheri.org. det er lov å ta frem mobil og se.

Når vi åpner en laboratorium for Kunstig Intelligens, er dette en del av et stort eksperiment: Telenor, NTNU og andre norske aktører forplikter seg til å utvikle ny kunnskap og nye metoder i felt vi mener er svært viktig for fremtiden: Kunstig Intelligens og Maskinlæring.

Jeg som har studert computer science, altså informatikk, ser kunstig intelligens som et felt av informatikk. Men jeg er klar over at det er nå et tverrfaglig felt som trenger eksperter fra flere disipliner enn Computer Science, både innen IKT (kybernetikk, matematikk, elektronikk, telematikk) men også åpen for alle andre fagfolk som f.e. innen helsefag og humaniora som ønsker å bidra.

Vi studerte AI i 80 tallet når jeg var student i Pisa og konsept AI ble laget allerede i 50 tallet. Om AI og dets fortid og nåtid får vi vite mer når vi besøker labben senere i dag og ikke minst i vår vitenskapelig seminar i ettermiddag.

Jeg gleder meg spesielt til foredrag av professor Agnar Aamodt som er – etter det jeg tror – en av pionere i felt AI.  Vi som er forskere har lært at det er viktig å stille gode forskningsspørsmål. Et spørsmål som bør forme arbeidet videre i dette samarbeid er – hva er mulig å oppnå ved hjelp av store datamengder og AI algoritmer?

Telenor-NTNU AI-LAB skal være et sted hvor unge mennesker skal utvikle vår felles kunnskap – og ta den i bruk for å skape nye produkter, tjenester og prosesser. Det er et sted for læring. Våre studenter skal bære kunnskapen med seg ut i samfunnet for å gjøre det bedre. Vi vet godt at svært mange banebrytende og disruptive nyskapinger har foregått ved at unge mennesker ser nye muligheter. Studenter trenger den beste plattformen å stå på.

Denne labben er en gjensidig forpliktelse til hard vitenskapelig og organisatorisk arbeid. Jeg vil si takk til Telenor og (til) NTNU ved rektor for at dere gir IDI (department of Computer Science) utfordringen ved å være hoved vert til Telenor-NTNU AI-LAB.  Igjen, velkommen til IDI Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

http://littlesun.com is a social innovation art and technology project

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s