@StatoilASA kondolerer

La Norvegia e’ in lutto. Ma c’era anche un italiano sull’elicottero che trasportava 13 lavoratori di Statoil e e’ precipitato nel mare di Bergen. non so il suo nome ne’ perche’ lavorava la’. So solo che siamo, siamo stati o saremo tutti emigranti. RIP. Repubblica

Norge er i sorg. Men det var også en italiener på helikopter som fraktet 13 Statoil arbeidere og styrtet i sjøen utenfor Bergen. Jeg vet hverken navn eller hvorfor han jobbet der. Jeg vet bare at vi er, vi har vært eller vil vi bli utflyttere alle sammen. RIP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s