#reply.eu @ntnu #storeverden #polito

Jeg er i Italia på styremøte i Reply (6000 IT spesialister i hele verden!) – her snakker man aldri struktur, veldig mye om resultater, det som skjer i de forskjellige land (Tyskland vokser, England vokser, Italia …).

Vi bør snart bli ferdige med fusjon og begynne å tenke mer på den store verden. Burde NTNU åpne campus i Kina, India, Brasil? Eller er det ikke strategisk for oss? Politecnico har hatt campus Cina i mange år.

#ARCHITECTURE; #BIG DATA & ANALYTICS; #CLOUD COMPUTING; #CRM; #DIGITAL BRANDING; #ECOMMERCE, #GAME & GAMIFICATION, #INTERNET OF THINGS, #MOBILE, #RISK, #REGULATION & REPORTING, #SECURITY, #SOCIAL NETWORKING & #CROWDSOURCING, #SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, #VIDEO, #INDUSTRIES

one of the last acquired start up http://gymcraft.es/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s