Studentkonkurranse for global helse og utdanning #visjon2030 @ntnu

Jeg oppfordrer @ntnu studenter å delta på Studentkonkurranse for global helse og utdanning.

Jeg benytter anledning til å dele dette som ikke er en publisert kronikk. På tiden å publisere den her. Kanskje noen vil oppdage den? 🙂

September startet jeg min reise til Sydney for å delta i den 13. Internasjonale Konferansen om dataspill (International Conference on Entertainment Computing ICEC). Man kan si at det er galskap å reise frem og tilbake til Australia i løpet av seks dager, men ICEC 2015 skal holdes i Trondheim i høst 2015 (www.icec2015.info) og vi på NTNU skal være vertskap. Jeg måtte delta for å diskutere våre planer til neste års arrangement.

Jeg leser ikke lengre på papir, men på Værnes hadde jeg hentet Adresseavisen og kronikken Innovasjonsdugnad signert av Utenriksminister Brende, Helse- Og Omsorgsminister Høie og Kunnskapsminister Røe Isaksen hadde vekket min interesse. Visjon 2030 ønsker å invitere norske miljøer til å presentere gode løsninger på helse og utdanning. Kronikkforfattere legger vekt på at norske IT-miljøer jobber med å utvikle spillbaserte læringsprogrammer som også kan gi barn i fattige land læringsmuligheter. Det er jo nettopp det ICEC handler om! Og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap – som jeg leder – er et slikt IT-miljø. Kronikken kom med meg til Sydney som et passé stykke papir i min italienske veske, sammen med PC, leppestift, Kindle, Google telefon og mitt norske pass.

ICEC deltagerne presenterer kunnskap og engasjerer hverandre i demoer som utfordrer spørsmål om utvikling, evaluering og bruk av innovative dataspill. Vitenskapelige bidrag gir eksempler fra sektorer som læring, helse, arbeid og trening. For å nevne et konkret eksempel, arbeidet presentert av Queensland University of Technology i Australia handler om utvikling og evaluering av en slags gedigen IPad som er en ny digital opplevelse for små barn med utviklingshemming. Min egen presentasjon handler om et prosjekt som vi har kjørt i samarbeid med REmida senter og Norske Døvemuseum om et spillutviklingsopplegg for barna med hørsel vanskeligheter.

Jeg er professor og forsker. Men nå jobber jeg på åremål som instituttleder på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI). IDI er et IT-miljø som har fungert som inkubator til dataspill som millioner av mennesker spiller i dag. De store suksesser er Bertheussens Wordfeud, FunRuns Dirtybit, og Professor Wangs spillbaserte læringsprogrammer Kahoot!. IDI er et læringsmiljø med 1000 studenter, 60 doktorstudenter, 40 faglærere og 20 forskere. IDI er det optimale miljøet for å utvikle dataspill som kan hjelpe barn i fattige land til et bedre liv.

ICEC 2015 skal holdes i Trondheim høsten 2015 (www.icec2015.info) og IDI skal være vertskap. ICEC 2015 vil være et internasjonalt forum for utveksling av erfaring og kunnskap blant forskere og utviklere innen dataspill. Flere vitenskapelige ansatte fra NTNU, Sintef, og internasjonale institusjoner fra Europa, Nord Amerika og Sør Korea har allerede startet arbeidet for å planlegge konferansen. Dette innebærer både organisatorisk og vitenskapelig arbeid. Forskere fra ulike fagområder som spillutvikling, læring, design, IT og kunst, er invitert til å delta på ICEC 2015. Kostnadsnivået i Norge er høyt og NTNU professor Perkis har allerede begynte å jobbe målrettet med å skaffe sponsorer.
Kronikken Innovasjonsdugnad får meg til å forstå at det er spesielt viktig å invitere deltaker fra fattige land til ICEC. Vi bør komme i kontakt med forskere, studenter, lærere og helsearbeidere fra fattige land slik at vi sammen kan identifisere de utfordringer og de teknologiske løsninger kronikkforfattere etterspørrer. ICEC deltagere representerer vanligvis US, Australia, Europeiske land, Sør Korea, Singapore og Japan. Vi trenger deltagere fra fattige land som – sammen med oss – kan være med å utvikle teknisk, forskningsmessig og kunstnerisk kunnskap som kan muliggjøre slike nye dataspill.

På kort sikt bør vi lansere et stipendprogram som skal gi muligheter til forskere i fattige land til å delta på ICEC 2015 i Trondheim og i de fremtidige ICEC konferansene. Vi ønsker å bringe minst 10 deltagere fra fattige land til konferansen. Disse skal jobbe sammen med eksperter fra Norge og andre vestlige land. For å tiltrekke 10 deltagere til ICEC 2015 vil et ekstra budsjett på trehundretusen kroner og dugnadsinnsats fra IDIs ansatte og studenter være tilstrekkelig.

På lang sikt er vi som utgjør IFIP ICEC 2015 komiteen godt faglige forberedt til å kunne sette opp et Internasjonal PhD program om nye spillbaserte læringsprogrammer for global helse. Dette kan organiseres som et Senter for Fremragende Innovasjon. Erfaring med tilsvarende sentre på NTNU og den søknadsrunden vi gjennomførte vinteren 2014 sier at man trenger etthundre og femti millioner kroner for å etablere et senter med 12 doktorstudenter over 8 år. Dette inkluderer infrastruktur og veiledningskostnader. Et viktig mål må også være å oppnå kjønnsbalanse og tverrfaglighet (teknologi, læring, helse). De nye doktorstudentene som rekrutteres fra fattige land og deres veiledere bør arbeide i tverrfaglige grupper som går gjennom flere runder av  «Imaginate, develop, evaluate» av nye dataspill. IDI er godt forberedt å ta imot internasjonale studenter og legge til rette for at de blir integrert i forskningsmiljøet og koblet til relevante aktører som for eksempel NTNUs Technology Transfer Office, industrielle og akademiske nettverk både Nasjonalt og Internasjonalt gjennom ICEC og andre internasjonale initiativer. Resultatene til senteret blir nye dataspill for en bedre verden, men også nye teorier og metoder for evaluering og utvikling av slike digitale opplevelser. Det viktigste bidraget til senteret skal være selve kunnskapen og det faglige nettverket som studenter fra fattige land skal få med seg tilbake etter fullført doktorgrad.

Jeg har startet å diskutere dette med kolleger på institutt og med Marit Olderheim fra www.gambiastartup.com. Marit har erfaring med bruk av IKT i utviklingsland og ønsker et samarbeid med oss om dette initiativet.

Letizia Jaccheri, Instituttleder Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, NTNU letizia@idi.ntnu.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s