to do list

Instituttlederens viktigste oppgaver er følgende:
• lede og utvikle virksomheten ved instituttet
• påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og nyskaping
• sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og handlingsplaner
• ha ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av fakultetet
• stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø og utvikling av en god HMS-kultur
• ivareta samhandling med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse
• sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten
• sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner
• legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
• representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
Ved enkelte av instituttene inngår en andel forskning eller undervisning i stillingens oppgaver.
www.regjeringen.no/ledelsesplattform

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s