… and the winner is

Pictures here
Juryen består av Liv Arnesen, Alexandra Angeletaki, Hanne Dahlen, Arnfinn Rokne, Marit Sørumgård, Anders Christensen

Juryen har vurdert intensjon bak prosjektet og dets samsvar med LAFs mål.  Kreativitet og estetikk ble vektlagt. Viktigst av alt ble produktets ferdigstilling.

Juryen sier at alle produktene har høy kvalitet og har potensiale for videre bruk. De kommer tilbake til det. Alle presentasjoner er her.

De fire beste prosjekter er:

–          The Waterpulk – gruppe 3 geodesign

–          Vannskap – gruppe 2 new media

–          Stories om water – gruppe 2 geodesign

–          Thirst – gruppe 4 new media

Vinneren er The Waterpulk – gruppe 3 geodesign

Begrunnelse

Vannpulken er ferdig og er et reelt prosjekt som kan hjelpe. Visualiseringen knytter vannproblematikk mot LAFS sine mål. Er allerede i bruk på haiti i Påske.  I tillegg er prosjektet utstillbart her i Norge. Prosjektet er med på å løfte frem barn som helter.
Se også Vann Meg her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s