All posts by letiziajaccheri

my wishes for 2021

I made this picture for the background of my zoom. It is my wish for 2021, I wish attention, I wish to give attention and to get. I have been lucky in the pandemic. With a big apartment, good health, work and salary, I cannot complain. I cannot complain but I have cried my tears when I sit in meetings, I try to communicate, sometimes, I try to communicate the work of my years, and on the other side, the person switches the camera off. And then when the person starts to talk again, it is clear the person has not listened. I have done it as well. Sometimes, a message that pops up takes my attention from the person who speaks. For this I apologize, first to my self. I promise I will listen, I promise I will remind at the beginning of each lecture and meeting, pay attention and you will get attention. Without attention, not even plants grow. Happy new year.
.ps just reuse my background if you like it. .pps how do I mirror the background picture in Teams? I do not manage

IDUN Mentee and mentor event @IDUN_phd_to_prof @ntnu

Today I am happy to welcome the participants to the IDUN mentee program. Did you know that at the STEM (IE) faculty of the Norwegian University of Science and Technology in Norway (!) only 14% of the professors were women in 2019? Do you know that some departments still struggle to get female in their committees? Do you know that the Computer Science department has 50% female PhD students? Follow us on instagram, linkedin, facebook, twitter @IDUN_phd_to_prof – and welcome to all participants in the next two days.

.ps remember not to fall in the temptation to look at your emails during meetings. Look at the people as you were in the same room and listen to them as they were the smartest ones, it is the key to become smart.

10 years, 979 posts

After 10 years and 979 posts, and years of blogging on splinder (since 2004), I take a break from blog posts so I can hopefully do something new.

Thanks for now. Have a nice summer everybody, I wish we stay away from the virtual as much as we can.

This was my first post on wordpress

The posts were 979, but I have now started a process to remove those which have not values and sort the other ones into 1. books 2. gender 3. other. let’s see.

funeral and my last speech for Reidar Conradi

Funeral with picture and songs
“Og slikt vil det alltid bli, min tanke er fri!”

Kjære Anne Britt, kjære alle 

  1. Du spurte meg om å fortelle om Reidars faglige virksomhet. I følge google scholar har Reidar publisert 348 vitenskapelige artikler fra 1971 til 2018. Software engineering felt internasjonalt hadde sin første konferanse i 1969 og  Reidar var med nesten helt fra starten og jobbet med de store i verden som Vic Basili (som du Anne Britt husker fra opphold i Maryland) til Nico Haberman på CMU i Pittsburgh. Software engineering handler om å produsere og formidler kunnskap om hvordan store programvare systemer, men også små apper på våre mobiler og device utvikles, testes og tas i bruk. Reidar har vært med å undervise og tiltrekke til forskning og veilede flere generasjoner av data studenter som er nå forskere, ledere og utviklere i IT industri og offentlig sektor og professorer på NTNU og andre norske og internasjonale universiteter.   Jeg tenker på Reidar hver dag, når jeg setter inn ord «kunnskap» eller «ny kunnskap» i artikler, master og phd oppgaver og søknad. Reidar pleiet å skrive med rød penn «++». Viktig tilbakemelding til alle oss, vi må anstrenge oss til mer, skrive litt mer og litt bedre.   
  2. For oss som jobbet med ham var Reidar mer enn software engineering og kunnskap. Min første interaksjon med Reidar var faktisk gjennom en fax maskin, det var desember 1988, jeg hadde fått stipend fra italienske utenriks Department  for å tilbringe 6 måneder i utland. min veileder i italia hadde foreslått jeg skulle tilbringe perioden i trondheim, som jeg ikke ante hvor det var og som jeg innbilte meg som et øde sted under is og isbjørner. Jeg sendte en formell brev, via fax til professor Conradi for å kommunisere om stipend, når jeg kunne starte og slikt. Reidar svarte med et lang brev, som også var en fax som rullet seg som faxene pleiet å rulle seg i den tiden. Det første jeg så var bilde av en katedral, Nidarosdomen, og når jeg begynte å lese, leste jeg om Ibsen, Vikinger og mye mer. Flere ganger i disse årene, når jeg ser Nidarosdomen tenker jeg på Reidar og den første faksen og jeg kan nesten lukte den typiske fax lukten.
  3. Jeg hadde aldri vurdert å velge Trondheim og NTH uten den fax.  Det er mange andre som aldri hadde valgt en akademisk karriere og aldri hadde valgt NTNU uten Reidar, hans engasjement for software engineering, forskning, og kunnskap generelt.

Invited speaker

I have a new ACM Lecture – Gender Issues in Computer Science Research, Education, and Society and I have been invited to give this lecture at the 22nd International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Unfortunately it will be virtual and I cannot visit Romania.

I give the other ACM lecture From Software through Art to Social Entrepreneurship to:

Quatic 2020 in Portugal

  1. wp-15837812611939063496422783687039.jpg

Hope that the events will happen. I am looking forward to the event for teen agers.