Tag Archives: ntnu

IDI-ITEM Symposium 2013 @idintnu @ntnu @imefakultet

Velkommen til symposium. Jeg heter Letizia Jaccheri og er Instituttleder på Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) siden 1. August. Det er  tre store grupper  som er interessert i IDI og som IDI er interessert i:  de er studenter,  næringslivet, og andre internasjonale forskning institusjoner.

For å kunne utvikle oss er vi helt avhengige av dere er engasjerte. Takk for at dere er her, takk for at dere vil gi oss feedback og hjelpe IDI å bli enda bedre.

(skrevet uten ordbok)

sharing documents @idintnu @imefakultetet

Thanks to Birgit Sørgård and Jan Grønsberg who help me to share important documents with IDI employees. Thanks to Nina Kotte who is a good communication inspiration for me. 

Strategy, resource plan (bemanningsplan), and FRIKT document are now available at our Intranet under About IDI / Organizational Documents. Please give me feedback about this. Do we need a Intranett course by Nina? She is willing to give such a course for IDI.

#Karrierenettverk @imefakultetet @idintnu @NTNU #datajenter

Jeg skal snart treffe jenter og representanter fra næringslivet i Karrierenettverk for kvinnelige IME-studenter og mentorer fra næringslivet.
Here you have my Prezi presentation to be used during the meeting/workshop about: Software and Art.

I look forward to meet the participants and to talk about software and art after so many weeks without Art and some Software.

 

«beredskap» preparation to emergency

image
Last Friday 6.9 I attended the «beredskap» “preparation to emergency” course for the IME faculty. I learned that it is my responsibility to let everyone at IDI knows that one has to know these three numbers:
110 (in case of fire)
112 (police)
113 (ambulance).
Moreover each one should know my phone number 91897028 and call it in case of emergency at IDI, but only after calling one of the three above if someone judges the situation to be serious.
I also learned that there are several other important numbers we should know and I checked, they are available at each floor. See picture above.

Ny studentkveld med næringslivsnettverket KID!

Ny studentkveld med næringslivsnettverket KID!
Program tirsdag 3. september kl. 17.15 – 19.15
Program KID studentkveld_03-09-2013 (1)

Anche in paradiso non è bello essere soli.
Idiomatic translation: There is no greater torment than to be alone in paradise.

Taken from http://en.wikiquote.org/wiki/Italian_proverbs

to do list

Instituttlederens viktigste oppgaver er følgende:
• lede og utvikle virksomheten ved instituttet
• påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og nyskaping
• sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og handlingsplaner
• ha ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av fakultetet
• stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø og utvikling av en god HMS-kultur
• ivareta samhandling med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse
• sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten
• sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner
• legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
• representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
Ved enkelte av instituttene inngår en andel forskning eller undervisning i stillingens oppgaver.
www.regjeringen.no/ledelsesplattform

First blog post as department head

I started as department head at IDI the 1.8.2013. I understand that the nature of the new tasks will not fit blogging as my previous dissemination and research tasks. At all I have to learn to be selective about what I talk about. Today I take a break to get inspiration from this video on TED.

Freeman Hrabowski: 4 pillars of college success in science

The University of Maryland is ranged high for example according to the Microsoft classification.