Tag Archives: art

Mission @HiGjovik @ntnu #art #technology started

I am inspired and happy after conversations with new colleagues at campus Gjøvik, thanks to everybody expecially Simon McCallum and Rune Hjelsvold

Article  http://www.hig.no/nyheter/kunst_og_teknologi

Kunst kommenterer verdenen vi lever i, en verden som i økende grad berøres av teknologiske verktøy og løsninger. Hvordan kan vi tenke rundt koblingen mellom fremtidens kunst og teknologi? Det var tema for torsdagens lunsjseminar.

Professor og instituttleder for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU, Maria Letizia Jaccheri og billedkunstner Frøydis Helene Frøsaker kom torsdag til Høgskolen i Gjøvik for å snakke om koblingen mellom kunst og teknologi. De gav spennende eksempler på bruk av teknologi i kunsten, og hvordan kunstuttrykk også kan integreres i teknologiske løsninger.

Som vert for arrangementet, Simon McCallum, påpekte innledningsvis, er teknologi også nødt til å handle om presentasjon av teknologien.

-Kunst og teknologi hører sammen, og har gjort det i flere hundre år, sa Frøsaker.

– Tidligere eksisterte ikke disse skillene mellom kunst og vitenskap, eller kunst og teknologi. I dag kan teknologi blant annet være en kanal for moderne kunst, men teknologien kan også dra nytte av kunsten, mente Frøsaker, og viste videre til at selv en tekniker kan tenke som en kunster, som Leonardo Da Vinci gjorde det under renessansen.

De to foredragsholderne viste et engasjert publikum hvordan koblingen mellom kunst og teknologi byr på utfordringer, men at de også kan dra nytte av hverandre.

Jaccheri, som har skrevet boken «Kjærlighet og computer» slo fast at vi trenger kunst og teknologi i forening for å forstå verden, for å forstå teknologien, for å forstå oss selv og for å oppnå mer – sammenkoblet kan både kunst og teknologi komme et steg videre.

-Det er mye bra som kan skje hvis vi jobber sammen og tenker i samme baner, også her på Gjøvik, sa Frøsaker.

Avslutningsvis fikk publikum mulighet til å diskutere mulighetene som ligger i koblingen mellom kunst og teknologi, og reflektere: hvordan kan og vil vi bruke kunst og teknologi sammen for å få en mer uttrykksfull campus – hva mener du?

Bilde: f.v.: Maria Letizia Jaccheri og Frøydis Helene Frøsaker

Kodeløypa – 💓prosjekt vårt- IKT for ungdom ‏@IKTNorge @Aftenposten @adressa @Udir @ntnu

vennligst hjelp oss å spre video og tiltrekke ungdom til programmering og kunst

Video skal tiltrekke ungdomsskoleelever til NTNU for å lære programmering

NTNU ønsker å øke interessen for programmering blant ungdomsskoleelever og spesielt overfor jenter, og har produsert en video for å tiltrekke ungdomsskoleelever i Nord- og Sør-Trøndelag til en dags workshop på NTNU. I løpet av seks timer får elevene prøvd seg på å programmere kunst-roboter og lære å lage sitt eget dataspill. Elevene blir veiledet av superengasjerte og kunnskapsrike datastudenter. Interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet tillegges vekt.

Workshopen baserer seg på mange års forskning på kreativitet, kunst og programmering ved NTNU.

Prosjektet har fått navnet Kodeløypa og gjennomføres for første gang høsten 2015.

Filmen kan ses her: <https://vimeo.com/newson/review/121512769/60e06ad546>

Vi kan stille intervjuobjekter til rådighet.

Bilder er vedlagt. Også bilder av tilbakemeldinger fra elever som var med på piloten høsten 2014.

Både bilder og videoen kan benyttes av NRK. For flere bilder: <https://kodeloypa.wordpress.com/>

Dere er velkommen til NTNU for å ta kunst-robotene nærmere