… and the winner is

Pictures here
Juryen består av Liv Arnesen, Alexandra Angeletaki, Hanne Dahlen, Arnfinn Rokne, Marit Sørumgård, Anders Christensen

Juryen har vurdert intensjon bak prosjektet og dets samsvar med LAFs mål.  Kreativitet og estetikk ble vektlagt. Viktigst av alt ble produktets ferdigstilling.

Juryen sier at alle produktene har høy kvalitet og har potensiale for videre bruk. De kommer tilbake til det. Alle presentasjoner er her.

De fire beste prosjekter er:

–          The Waterpulk – gruppe 3 geodesign

–          Vannskap – gruppe 2 new media

–          Stories om water – gruppe 2 geodesign

–          Thirst – gruppe 4 new media

Vinneren er The Waterpulk – gruppe 3 geodesign

Begrunnelse

Vannpulken er ferdig og er et reelt prosjekt som kan hjelpe. Visualiseringen knytter vannproblematikk mot LAFS sine mål. Er allerede i bruk på haiti i Påske.  I tillegg er prosjektet utstillbart her i Norge. Prosjektet er med på å løfte frem barn som helter.
Se også Vann Meg her

Water – Experts in Team – 16. mars Rom H1 09.00

Experts in Team students of New Media and GeoDesign villages will present their results to Liv Arnesen, Folkebiblioteket, Vitenskapmuseet.

16. mars Rom H1 09.00

   09.00 Geo 6
   09.15 NewMedia 4
   09.30 Geo 5
   09.45 New Media 3
   10.00 Geo 4
   10.15 - 10.30 Break
   10.30 Geo 3
   10.45 New Media 2
   11.00 Geo 2
  11.15 New Media 1
  11.30 Geo 1
12:00 - 13:00 | Felles "mingle-lunsj" - 13:00 - 15:00 | Jury arbeider med avgjørelse.
15:00 avgjørelse annonsert.

Presentations TDT4855 Experts in team – Information Technology for creativity, culture and cooperation (I)

 • Rom 454 It-bygg
  • 10.40 Group 5: music through pictures for deaf people
  • 11.00 Group 4: One Laptop per child: a video
  • 11.15 Group 1: One Laptop per child: campaign for children in the Norwegian school
  • 11.35 Group 3: Visualization of energy produced during sport activities
 • Vestibylen uten F1 It-bygg
  • 13.00 Group 2: Android Application for New Media Art in Trondheim

life research education books

%d bloggers like this: